Handelsbetingelser

VIDEOPRODUKTION
1.0:
Produktinformation:

1.1: Alt der er med i købet, er beskrevet ovenover og i vores handelsbetingelser som følger her. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mailadresse kontakt@viralfilm.dk eller på telefon 69 13 55 15.

1.2: Køber har som udgangspunkt ret til 1 rettelsesrunde / korrekturrunde inkluderet i prisen. Her kan alle rettelser kunden har, samles i 1 rettelsesrunde.
Er der behov for flere rettelsesrunder kan dette tilkøbes.

1.3: Rettelsesrunderne tæller først når 1. udkast af filmen er sendt til kunden. Der er fri rettelser af udkast til speaket / manus, indtil kunden har godkendt det skriftlige udkast til speak / manus.

1.4: Når et speak er godkendt fra køber, efter gennemgang af fejl eller ønsket rettelser, og speaket er indtalt, vil det ikke være muligt at ændre i speaket senere. Ønsker kunden ændringer senere til et allerede indtalt speak, kan speaket blive indtalt igen til en pris på 2.000 kr.

1.5: Når et projekt er sat i gang enten udformning af et speak, redigering af en film eller animation, vil et projekt typisk tage op til 15 arbejdsdage hos os. 

1.6: Filmen vil altid som standard blive leveret i 4K eller FULL HD i MP4 format.
Filmen kan leveres i det videoformat man ønsker bl.a. 16:9, 1:1, 9:16 eller andet videoformat.

1.7: Et film klippekort er gyldigt i 12 måneder fra bestillingsdatoen, derefter vil klippekortet være udløbet.

2.0: Priser:
2.1: Før aftalen træder i kraft, skal køber bekræfte tilbuddet på maile.
Først når tilbuddet er bekræftet på mail eller telefon, er aftalen bindende og kan herefter ikke opsiges af køber.

2.2: Alle priser er ekskl. moms.

3.0: Betaling:
3.1: Hos Viral Film ApS, betaler man altid ½ af beløbet ved indgåelse af aftalen, og resten efter videoproduktionen er færdig og godkendt af kunden.

Dog altid senest 30 dage efter filmen er optaget.

3.2: Køber har som udgangspunkt 8 dages betalingsfrist fra modtagelse af faktura, ønsker køber flere dage, kan dette altid aftales.

3.3: Er købet et film klippekort, så betales hele beløbet på 1 samlet faktura ved indgåelse af aftalen, med mindre andet er aftalt i tilbuddet.

3:4: Ved køb af videoannoncering, er der en bindingperiode på 3 måneder. Hele beløbet opkræves ved indgåelse af aftalen. Derefter opkræves der 1 måned forud, indtil det opsiges med løbende måned + 1. måned.


4.0: Risikoen for aflysning eller udsættelse af produktion:

4.1: Vi gør opmærksom på at der kan opstå situationer hvor dronen ikke må komme i luften. F.eks. ved regnvejr, storm eller lukket flyverum, snevejr eller andre uforudsete hændelser. Sælger vil altid prøve og løse problemet, men vil aldrig skulle give kompensation herfor, og droneflyvningen vil derved blive aflyst på optagelsesdagen. Sælger har altid ansvar for at tjekke op på dette indenfor 24 timer inden optagelserne skal foregå.

4.2: Køber kan udsætte produktionen inden 24 timer pga. sygdom, vejr, eller anden relevant grund til at rykke produktionen. Sker det under 24 timer før optagelserne, vil køber blive opkrævet et gebyr på 2.000,- ekskl. moms.

4.3: Der kan også opstå udsættelse af en produktion fra sælgers side, pga. f.eks. sygdom.
Her vil sælger altid finde en ny dato for kunden, eller finde en løsning på problemet ved f.eks. et event.

4.4: Vores force majeure. Sælger kan ikke anses for ansvarlig eller erstatningspligtig over for køber, for så vidt angår forhold, der ligger uden for sælgers kontrol, som epidemier, lockdown, krig og dødsfald el.lign.

5.0: Reklamation:
5.1: Der er som udgangspunkt ingen reklamationsret, efter filmen er godkendt af køber.
Køber har 1 rettelsesrunde som man kan gøre brug af til rettelse af filmen, medmindre andet er anført i aftalen.

5.2: Så snart filmen er godkendt af køber, er ordren udført. Ønsker kunden ændret nye ting efter endelig godkendelse, vil der blive pålagt et gebyr for de ønsket nye ændringer. Kunden kan efterspørge et uforpligtende tilbud fra sælger, på de ønsket nye tilføjelser.
I tilfælde af mangler, bedes køber angive og forlangende vise, hvori manglen består.

6.0: Fortrydelsesret:
6.1: Der er ingen fortrydelsesret efter der er indgået en aftale med os. Det kan være ved enten mundtlig eller skrift accept på mail.

7.0: Brugsret
7.1: Sælger må til enhver tid benytte den endelig film til egen markedsføring, i form af brug på deres hjemmeside, showreel, sociale medier eller visning til andre relevante kunder.

7.2: Filmen må først bruges af køber, når alt betaling er foretaget til sælger, medmindre andet er anført i aftalen. Bliver filmen alligevel brugt før, vil det blive betragtet som kontraktbrud.
Filmen vil altid blive sendt til godkendelse med sælgers vandmærke på.
Først når den sidste faktura er betalt, vil filmen blive sendt uden sælgers vandmærke på.

7.3: Filmen må kun bruges på sociale medier og web m.m. Ikke på tv og i biografer, medmindre andet er aftalt i aftalen, pga. rettigheder til musik og speaker. Bruger køber alligevel filmen på tv eller i biograf, uden det er anført i aftalen, vil køber blive opkrævet ekstra gebyr for licensbrud, ophavsbrud og kontraktbrud. Ønsker køber at bruge det på tv eller i biograf, skal der købes rettigheder til at bruge speaket og musikken på tv. Spørg sælger for at høre om mulighederne for at få filmen på tv eller biograf.

7.4: Som udgangspunkt ejer sælger alt råmaterialet, med mindre andet er aftalt i aftalen.

Betingelserne er sidst ændret 26-11-2020

______________________________________________________________________________________________________________________________

ANIMATIONSFILM / EXPLAINER FILM:

1.0: Produktinformation:

1.1: Alt der er med i købet, er beskrevet i det modtaget tilbud du har fået. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mailadresse kontakt@viralfilm.dk eller på telefon 69 13 55 15.

1.2: Køber har som udgangspunkt ret til 1 rettelsesrunde / korrekturrunde inkluderet i prisen.
Her kan alle rettelser kunden har, samles i 1 rettelsesrunde. Er der behov for flere rettelsesrunder kan dette tilkøbes senere.

1.3: Rettelsesrunderne tæller først når første udkast af filmen er sendt til kunden.
Der er fri rettelser af udkast til speaket / manus, indtil kunden har godkendt det skriftlige udkast til speak / manus.

1.4: Når et speak er godkendt af køber, efter gennemgang af fejl eller ønsket rettelser, og speaket er indtalt, vil det ikke være muligt at ændre i speaket senere. Ønsker kunden ændringer senere til et allerede indtalt speak, kan speaket blive indtalt igen til et gebyr på 2.000 kr.

1.5: Når et projekt er sat i gang enten udformning af et speak, redigering af en film eller animation, vil et projekt typisk tage op til 15 arbejdsdage.

1.6: Filmen vil altid som standard blive leveret i FULL HD i MP4 format.
Kunden vælger i opstartsmailen, om kunden ønsker filmen i 16:9, 1:1, 9:16 eller andet videoformat.

1:7 Skal filmen bruges på tv eller i biograf, skal dette også indgå i tilbuddet, da der ofte er rettigheder på speak og musik til brug på tv og i biograf.

1.8: Et animationsfilmklippekort (klippekort er 4 eller 6 stk) er gyldigt i 12 måneder fra bestillingsdatoen, derefter vil klippekortet være udløbet.

1.9: Ved køb af 1 – 3 animationsfilm, skal filmene laves indenfor 3 måneder.  

1.10: Der er ingen fortrydelsesret på en indgået aftale med os.

2.0: Priser:
2.1: Før aftalen træder i kraft, skal køber bekræfte tilbuddet på mail.
Først når tilbuddet er bekræftet, er aftalen bindende og kan herefter ikke opsiges af køber.

2.2: Alle priser er ekskl. moms.

3.0: Betaling:
3.1: Hos Viral Film ApS, betaler man altid ½ af beløbet ved bestilling, og resten af beløbet efter animationsfilmen er færdig og godkendt af kunden.
Dog altid senest 30 dage efter aftalens indgåelse, hvor 1. faktura blev sendt, med mindre andet er aftalt.

3.2: Er købet et animationsfilm klippekort med +4 animationsfilm, så betales hele beløbet på 1 samlet faktura ved indgåelse af aftalen, med mindre andet er aftalt i tilbuddet.

3.2: Køber har som udgangspunkt 8 dages betalingsfrist fra modtagelse af faktura, ønsker køber flere dage, kan dette altid aftales. 

3:3: Ved køb af videoannoncering, er der en bindingperiode på 3 måneder. Hele beløbet opkræves ved indgåelse af aftalen. Derefter opkræves der 1 måned forud, indtil det opsiges med løbende måned + 1. måned.

4.0: Reklamation:
4.1: Der er som udgangspunkt ingen reklamationsret, efter animationsfilmen er godkendt af køber.
Køber har 1 rettelsesrunde pr. animationsfilm, som man kan gøre brug af til rettelse af animationsfilmen, medmindre andet er anført i aftalen.

4.2: Så snart filmen er godkendt af køber, er ordren udført. Ønsker kunden ændret nye ting efter endelig godkendelse, vil der blive pålagt et gebyr for de ønsket nye ændringer. Kunden kan efterspørge et uforpligtende tilbud på de ønsket nye tilføjelser.
I tilfælde af mangler, bedes køber angive og forlangende vise, hvori manglen består.

5.0: Fortrydelsesret:
5.1: Der er ingen fortrydelsesret efter der er indgået en aftale med os. Det kan være ved enten mundtlig eller skrift accept på mail.

5.2: Vores force majeure. Sælger kan ikke anses for ansvarlig eller erstatningspligtig over for køber, for så vidt angår forhold, der ligger uden for sælgers kontrol, som epidemier, lockdown, krig og dødsfald el.lign.

6.0: Brugsret
6.1: Sælger må til enhver tid benytte den endelig film til egen markedsføring, i form af brug på deres hjemmeside, showreel, sociale medier eller visning til andre relevante kunder, med mindre andet er anført i aftalen. Ønsker kunden ikke dette, skal det blot aftales ved indgåelse af aftalen.

6.2: Filmen må først bruges af køber, når alt betaling er foretaget, medmindre andet er anført i aftalen.
Bliver filmen alligevel brugt før, vil det blive betragtet som kontraktbrud.

Filmen vil altid blive sendt til godkendelse med vandmærke på.
Først når den sidste faktura er betalt, vil filmen blive sendt uden vandmærke på.

6.3: Filmen må kun bruges på sociale medier og web m.m. Ikke på tv og i biografer, medmindre det er anført i aftalen, pga. rettigheder til musik og speaker. Bruger køber alligevel filmen på tv eller i biograf, uden det er anført i aftalen vil køber blive opkrævet ekstra gebyr for licensbrud, ophavsbrud og kontraktbrud. Ønsker køber at bruge det på tv eller i biograf, skal der købes rettigheder til at bruge speaket og musikken på tv.
Spørg os for at høre om mulighederne for at få filmen vist på tv eller biograf.

Betingelserne er sidst ændret 23-03-2021

 

VIRAL FILM ApS
CVR: 38671111

Egsagervej 14, 1. Sal
8230 Åbyhøj
Tlf: 69 13 55 15
kontakt@viralfilm.dk
www.viralfilm.dk

Ønsker du et tilbud?

FÅ ET TILBUD

Få et tilbud på en reklamefilm eller animationsfilm.
Udfyld oplysningerne her, så kontakter vi dig.

Ønsker du et tilbud?

Ønsker du at blive ringet op angående tilbud på en reklamefilm?
Så udfyld dine oplysninger her og vi ringer til dig.

Få et tilbud